Welcome to Our Site...

Servant of God Mgr Raymond Francis Camillus Mascarenhas, the former Vicar General of the Diocese of Mangalore and the Founder of the Congregation of the Sisters of the Little Flower of Bethany was a holy priest of the Diocese of Mangalore. His memory is fresh in us, though he went to his eternal abode in the year 1960. He is remembered for his pastoral zeal and commitment.


Mgr Mascarenhas was a renowned educationist of his time and visualized education as a means to give life and transform the ignorant, especially the poor and the girls.

Prayer for the Beatification of the Servant of God Raymond Mascarenhas

God, Our Loving father, we thank you for choosing your servant raymond to be your faithful Preiest and founder of the Congragation of the Sisters of the little flower of Bethany. His ardest devotion to the Eucharist, love for the Mother church, zeal for the proclamation of the Gospel and his compassionate love especially for the poor have borne abundant fruit. Like him may we too in union with Mary, our Mother ,become bearess of the Good news.

We humbly implore you Father to grant us this special request through the intercession og your beloved servant Raymond..... (mention your request)

Deign O Lord, to grant your beloved servant the honours of altar for your greater glory and the apreading of the Gospel.Amen.

Glory Be...


ದೇವರ ಸೇವಕ ಪೂಜ್ಯ ರೇಮಂಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್‌ರವರಿಗೆ ಸಂತರ ಗೌರವ ಸಿಗುವಂತೆ ಭಿನ್ನಹದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಪೂಜ್ಯ ರೇಮಂಡ್‌ರವರನ್ನು ನಿಷ್ಟ್ಠಾವಂತ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಬೆಥನಿಯ ಕಿರುಪುಷ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರ ಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ತಾಯಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಆದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಅವರು ತೋರಿದ ದಯೆಯ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ದೂತರಾಗುವಂತಹ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ.

ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ರೇಮಂಡ್‌ರವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತೇವೆ. (ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿರಿ)

ಓ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಪೂಜ್ಯ ರೇಮಂಡ್‌ರವರಿಗೆ ಸಂತರ ಗೌರವವನ್ನು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಿ, ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ... (1 ಬಾರಿ)


ईश्वर के सेवक रेमण्ड मस्कारेनस को धन्य घोशित करने के लि‌ए प्रार्थना


हे परम पिता ईश्वर, हम तुझे तेरे सेवक रेमण्ड के लि‌ए धन्यवाद देते हैं जिन्हें तूने भला और ईमानदार एवं समर्पित पुरोहित और धर्मबहनों के लि‌ए बेथनी की छोटी पुष्प धर्मसंघ का संस्थापक के रुप में चुना । यूखरिस्त के प्रति उनकी अपार भक्ति, माता मरियम के प्रति निश्छल प्रेम, सुसमाचार घोषित करने का उत्साह और गरीबों के प्रति उनके करुणामयी प्रेम ने बहुमूल्य फल उत्पन्न किये हैं । उसी प्रकार हम भी माता मरियम से संयुक्त होकर सुसमाचार का सन्देशवाहक बन सकें ।

हे पिता हम आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि अपने सेवक रेमण्ड के मध्यस्थ द्वारा हमारी यह विशेष निवेदन पूरी करने की कृपा करें ।

(अपना निवेदन यहॉ रखें)
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने प्रिय सेवक को सुसमाचार प्रचार हेतु अपने वेदी के समक्ष खडे होने का गौरव प्रदान कर । आमेन

पिता पुत्र...


ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ರಾಯ್ಮಂದ್ ಮಸ್ಕರೇಂಜ್ ಬಾಪಾಕ್ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಮೊಗಾಳಾ ಬಾಪಾ, ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ರಾಯ್ಮಂದ್ ಮಸ್ಕರೇಂಜ್ ಬಾಪಾಕ್, ತುಜೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯಾ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚೊ ಘಡ್ನಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ನೆಮ್ಲೊಯ್. ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಥಂಯ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧಿಕ್ ಹುಸ್ಕೊ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಕಷ್ಟತಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಲ್ಲೊ ತುಜೊ ಮೊವಾಳ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟ್ಣೆಚೊ ತಾಚೊ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ತುಜೆ ದಯೆನ್ ಫಳಾಭರಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ತಾಚಾ ದೆಣ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್.

ತಾಚೆಂ ಆದರ್ಶ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿಂಯೀ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ತುಜಾ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸುಫಳ್ ಕರ್.

ಆಮಿಂ ದೀನ್‌ಪಣಿಂ ಮಾಗ್ಚೆ ಹೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸೆವಕಾ ರಾಯ್ಮಂದಾಚೆ ಮಜತಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕರ್ (ಗರ್ಜೊ).
ಬಾಪಾ, ತುಜೆ ಮಹಿಮೆಕ್ ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ಪಾಸತ್, ಹ್ಯಾ ತುಜಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸೆವಕಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ತುಜಾ ಪುತಾ ಜೆಜುಚೆ ನಾಂವಿಂ ಆಮೆನ್.
ಆನಂದ್ ಬಾಪಾಕ್ . . .

Prière pour la béatification du serviteur de Dieu, Raymond MASCARENHAS

Ô Père, Dieu d'Amour, nous te remercions d'avoir choisi ton serviteur, Raymond, pour être ton pasteur fidèle et le fondateur de la congrégation des soeurs de la Petite Fleur de Béthanie. Sa dévotion ardente pour l'Eucharistie, son amour pour l'Eglise, son zèle pour proclamer l'Evangile et son amour plein de compassion pour les pauvres ont porté beaucoup de fruits. Fais qu'en union avec Marie, notre Mère, nous devenions comme lui les porteurs de la Bonne Nouvelle.

Nous t'implorons, Ô notre Père de nous accorder cette faveur par l'intercession de Raymond, ton serviteur bien-aimé…...........

Daigne, Seigneur, accorder à ton serviteur une place parmi tes bienheureux pour ta grande gloire et la propagation de ta Bonne Nouvelle. Amen.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen.

Favours Received

“Glory to the Ever-loving God”

 “Glory to the Ever-loving God”

Compassionate Lord,

            We thank you Lord for granting us the gift of Fr. Raymond Francis Camillus Mascarenhas (loved humanity and devoted to God) from the bottom of our hearts. I am grateful to you for choosing me to work as a teacher in the School which was started by him. I am ever grateful for the intercession of the Servant of God Mgr RFC Mascarenhas for helping my son to complete his education and to get a good job.

By Liny Davis, St. Michael’s School,Westhill

Read More

Messages

Message

I have fond memories of the Bethany Convent Chapel at Bendore because

By Max Rasquinha,, Mangalore - Houston/Dallas, Texas, U.S.A

View More

Poems/Plays/Songs

Prayer

By Bethany

Read More

Drawings & Paintings

Publications

Asian Trading Corporation

Reminiscing in Tranquility
Sr Violette`s Memories of Mgr Raymond FC Mascarenhas
   Compiled and Edited by:
Sr Mary Naulak BS

Read More